W dniach 10-12 listopada 1995 roku odbył się w Górkach Zachodnich koło Gdańska II Międzynarodowy Zlot Miłośników Eksploracji. Organizatorami były: Fundacja Na Rzecz Odzyskania Zaginionych Dzieł Sztuki "Latebra" oraz Wojewódzka Komisja Opieki Nad Zabytkami przy ROP PTTK w Gdańsku
Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się wisną ubiegłego roku w Wałczu i zorganizowane zostało przez kol. Marka Dudziaka.
Intencją organizatorów była szeroka integracja środowiska, które na co dzień charakteryzuje się działaniem "na własną rękę" we wszelkich dziedzinach związanych z eksploracją.
Zaproszenia do udziału w imprezie zostały wysałne w pierwszym rzędzie do osób, które uczestniczyły w spotkaniu zeszłorocznym. Były rozsyłane dalej w miarę możliwości wśród znajomych z "branży". Ogółem w spotkaniu udział wzięło ok. 80 osób.
Impreza rozpoczęła sie w piątek wieczorem pogadanką Jerzego Janczukowicza, Prezesa Gdańskiego Klubu Płetwonurków "Rekin", poświęconą poszukiwaniom "Bursztynowej Komnaty". Jerzy dość szczegółowo opisał akcję poszukiwawczą prowadzoną na wraku "Wilhelma Gustloffa". Omówił też efekty swoich wieloletnich prac poszukiwawczych i eksploracyjnych zatopionego sprzętu wojskowego z czasów II Wojny Światowej.
Opowiadania te sprowokowały dyskusję, która toczyła się do wieczora, a dotyczyła stanu prawnego prowadzenia tego rodzaju działalności w Polsce. Uczestnicy dyskusji wskazali na konieczność stworzenia lobby reprezentującego interesy osób prowadzących działalność poszukiwawczą i eksploracyjną.
W sobotę przed południem uczestnicy spotkania wzięli udział w wycieczce po fortyfikacjach gdańskich. Zwiedziliśmy kazamaty bastionu Św. Gertrudy, Fort "Anielinki" na Starych Szkotach, Redutę Napoleońską oraz Twierdzę Wisłoujście. Obiekty te (szczególnie dwa pierwsze) nalezą do mniej znanych, gdyż jeszcze do niedawna pełniły rolę magazynów i wstęp do nich był praktycznie nie możliwy. Możliwość dokładnego zwiedzenia Twierdzy Wisłoujście zawdzięczaliśmy Rafałowi Krause, jednemu z organizatorów zlotu, który będąc Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Opieki Nad Zabytkami PTTK jako Społeczny Opiekun Zabytków zajmuje się Twierdzą i posiada komplet kluczy do jej pomieszczeń. Ciekawostką było, że od pewnego czasu kazamaty dwóch bastionów Twierdzy Wisoujście są dostępne do zwiedzania. Do niedawna jako magazyny były niedostępne.
Wieczór przy kominku w AKM-ie rozpoczął pan Zbigniew Święch (autor m.in. książek z cyklu "Klątwy, mikroby i uczeni") pogadanką pt. "Jak przez odkrycia zauroczyć historią". Przedstawił historię swoich odkryć oraz wysiłki jakie podejmuje by przez swoją pracę zwrócić uwagę społeczeństwa na Wawel i jego tajemnice.
W związku z planowaną na niedzielę wycieczką na most w Knibawie k/Tczewa, Marcin Dudek przygotował prelekcję na ten temat. Przedstawił efekty swoich wieloletnich badań nad tym jedynym w swoim rodzaju obiekcie - moście na trasie Berlin-Królewiec, będącym jednocześnie Samodzielnym Punktem Oporu z rozbudowanymi fortyfikacjami. W przerwie między prelekcjami odbył się pokaz wykrywaczy metali.
W niedzielę grupa rozdzieliła się. Koledzy z Zachodniopomorskiego Centrum Nurkowego pojechali na poszukiwanie zatopionego sprzętu wojskowego w Martwej Wiśle koło śluzy w Przegalinie, a reszta grupy do Knibawy na zwiedzanie mostu. Klka godzin później spotkaliśmy się wszyscy w Przegalinie. Przy ognisku, kiełbaskach i piwie, którym częstowali koledzy nurkowie ze Szczecina upłynęły ostatnie godziny zlotu.
Następne spotkanie odbędzie się w przyszłym roku - najprawdopodobniej latem. Jego organizacji podjął się Włodek Antkowiak w imieniu stowarzyszenia MAP.

(-) Wojciech Kwidziński, Fundacja "Latebra"

Powrót