Pancerwerk 778 w którym nurkowaliśmy w 1994 roku
zdjęcia Arka Pytyńskiego


resztki zlewu

rozdzielnia

w pomieszczeniu dowódcy

pomieszczenia załogi

stojak na karabiny

hydrofornia

Powrót