Polska"70 rocznica PCK"
znaczek nr 3032, 1989 r
Oprócz pokazanego obok ukazały się:
1. w 1947 roku znaczek nr 428 pt. "PCK"
2. w 1959 roku seria nr 976-978 pt. "40 rocznica PCK"
3. w 1977 roku znaczek nr 2336 pt. "PCK".


powrót

dalej