Zdjęcia z akcji w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym


Ludendorff I

Ludendorff II

Ludendorff III

panzerwerk

zjazd do studni

korytarz

tajemnicze miejsce

za Nordpolem

kopuły bunkrów

obozowisko

Powrót