Ubezpieczenia Podróżne

Koszty Leczenia poza granicami kraju łącznie z leczeniem hiperbarycznym i innym specjalistycznym w wyniku wypadku nurkowego.
Pokrycie transportu ratowniczego w tym powietrznego oraz służb ratownictwa specjalistycznego np. na morzu lub pod wodą.
Usługi Assistance to zestaw usług oraz zakresów finansowego pokrycia czynności niezbędnych w trakcie zdarzenia losowego za granicą. Do najciekawszych zaliczyć trzeba m.in. organizację transportu chorego, powiadomienia rodziny oraz zapewnienie jej przebywania przy poszkodowanym w celu opieki, zastępstwo procesowe, pomoc prawną czy złożenie kaucji.
Ubezpieczenie bagażu w ramach pakietu: prócz zwykłego bagażu podróżnego istnieje możliwość ochrony zabieranego ze sobą sprzętu nurkowego od ryzyk żywiołowych jak również od kradzieży i rabunku.
OC ubezpieczenie od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w zakresie standardowym.

NNW ubezpieczenie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci w zakresie standardowym.

Suma ubezpieczenia: 50.000, 150.000, 300.000 PLN
Zniżki dla grup.

PODRÓŻE - przykładowe oferty ubezpieczeń podróżnych dla płetwonurków i osób towarzyszących

Powrót