Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Ubezpieczenie przez 24 godziny na całym świecie chroni nieprzewidziane zdarzenia losowe z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci nawet jeżeli ciało pozostaje zaginione
Do zdarzeń chronionych możemy zaliczyć m.in. choroby i urazy nurkowe, ukłucia i ukąszenia, pogryzienia, otarcia, złamania.
Ubezpieczenie jest kostrukcją modułową, którą można dowolnie konfigurować oraz rozszerzać o świadczenia dodatkowe np. zasiłek dzienny z tytułu pełnej niezdolności do pracy lub nauki, zwrot kosztów leczenia, jednorazowe świadczenie z tytułu trwałej utraty zdolności do wykonywania zawodu, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów rechabilitacji.

Ochrona daje możliwość wyboru formy wypłaty świadczenia:

Suma ubezpieczenia: 10.000, 30.000, 50.000, 100.000 PLN
Krótkoteminowa ochrona na szkolenie nurkowe.

KURSY - przykładowa oferta na kursy nurkowania (NNW krótkoterminowe)

Powrót