Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Płetwonurka

Ubezpieczenie chroni płetwonurka od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych osobom trzecim w trakcie uprawiania nurkowania.

Ważne ryzyka, na które należy zwrócić uwagę to:

Można zauważyć, iż powyższa ochrona zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacjach gdy trudno dopatrzyć się bezpośredniej winy. Jednak nakłada na nas obowiązek naprawienia szkody i zadośćuczynienia.

Suma ubezpieczenia: 50.000, 100.000, 200.000 PLN

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenia obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta.
Świadczenia ubezpieczyciela obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami

PŁETWONUREK - przykładowa oferta dla płetwonurka (NNW, OC)

Powrót