Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej
Instruktora Płetwonurkowania i Przewodnika Nurkowego

Ubezpieczenie chroni instruktora, kandydata na instruktora w trakcie szkolenia lub stażu oraz przewodnika nurkowego od szkód osobowych i rzeczowych spowodowanych uchybieniami w trakcie szkolenia oraz przewodnictwa nurkowego.
Ochrona obejmuje również inne czynności związane z profesją m.in prowadzenie jednostki pływajacej, mieszanie gazów oddechowych i napełnianie butli oraz prowadzenie akcji ratunkowej w wodzie.
Ochronie podlega:

Suma ubezpieczenia: 100.000, 200.000, 500.000 PLN
Zniżki dla grup instruktorów.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela obejmuje nie tylko odszkodowania, ale i koszty dodatkowe, np. wynagrodzenia obrońcy, rzeczoznawcy, eksperta.
Świadczenia ubezpieczyciela obejmują nie tylko zobowiązania do przejęcia finansowych skutków odpowiedzialności, ale i ochronę prawną przed roszczeniami

INSTRUKTOR - przykładowa oferta dla instruktora płetwonurkowania i przewodnika nurkowego (OC, NNW)

Powrót