system szkolenia
(diagram)
P1 P2 P3 PL1 SS1 WM1


PŁETWONUREK KDP/CMAS* (P1) WYMAGANIA:
SZKOLENIE

Szkolenie praktyczne:
wody otwarte, głębokość do 20 metrów, minimum 24 godziny zajęć.

Szkolenie teoretyczne:
minimum 16 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego oraz bezpieczne nurkowania na małych głębokościach z pełnoletnim płetwonurkiem o takich samych kwalifikacjach.

Kadrę kursu stanowi:
uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS* (M1)

Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo:
a) nurkować do głębokości 20 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji)
b) nurkować samodzielnie do głębokości 10 m z bojką asekuracyjną pod nadzorem pełnoletniej osoby z kwalifikacjami płetwonurka

Warianty szkolenia:
- Kurs stacjonarny - szkolenie 5 dni, 10 nurkowań w tym jedno nocne
- Kurs weekendowy - 3 weekendy po pełne 2 dni, 10 nurkowań w tym jedno nocne - okres raelizacji programu max 2 miesiące
- Szkolenie na pływalni i wodach otwartych - część zajęć praktycznych na pływalni, 8 nurkowań na wodach otwartych w tym jedno nocne - okres realizacji max 2 miesiące

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
Książkę Płetwonurka KDP i miedzynarodowy certyfikat KDP/CMAS* (P1)

do góryPŁETWONUREK KDP/CMAS ** (P2) WYMAGANIA:

SZKOLENIE

Szkolenie praktyczne :
wody otwarte, głębokość do 40 metrów, minimum 36 godzin zajęć w ciągu 7 dni szkoleniowych, w tym 15 nurkowań o łącznym czasie min 5 godzin.

Szkolenie teoretyczne:
minimum 15 godzin zajęć.

Warianty:
- kurs stacjonarny - 7 dni szkolenia na wodach otwartych.
- kurs weekendowy - 4 weekendy po dwa pełne dni szkolenia na wodach otwartych

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Kadrę kursu stanowi:
Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:
a) nurkować do głębokości 30 m w towarzystwie osoby pełnoletniej o takich samych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub równorzędnych kwalifikacjach innych organizacji)
b) nurkować do głębokości 40 m w towarzystwie przynajmniej jednej osoby o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS (lub wyższych kwalifikacjach innych organizacji)

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
wpis do Książki Płetwonurka, certyfikat KDP

do góryPŁETWONUREK KDP/CMAS *** (P3) WYMAGANIA:

SZKOLENIE

Szkolenie praktyczne :
wody otwarte, głębokość do 50 metrów, minimum 36 godzin zajęć w ciągu 7 dni szkoleniowych, w tym 15 nurkowań o łącznym czasie min 5 godzin, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 i 2 na głębokość 50 m.

Szkolenie teoretyczne:
seminaria i wykłady minimum 20 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Kadrę kursu stanowi:

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:
a) nurkować z wykorzystaniem powietrza do głębokości 50m
b) kierować pod wodą zespołem płetwonurków posiadajacych stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) (lub kwalifikacje równoważne innych organizacji w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości).

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
wpis do Książki Płetwonurka, certyfikat KDP

do góryNURKOWANIE PODLODOWE - PL1 WYMAGANIA

SZKOLENIE

Szkolenie praktyczne :
wody otwarte, głębokość do 20 metrów, minimum 6 godzin zajęć w ciągu 2 dni szkoleniowych,

Szkolenie teoretyczne:
minimum 6 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie pod lodem

Kadrę kursu stanowi:
Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS z uprawnieniami PL2

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
wpis do Książki Płetwonurka, certyfikat KDP

do góryNURKOWANIE W SUCHYCH SKAFANDRACH - SS1 WYMAGANIA

SZKOLENIE

Szkolenie praktyczne :
wody otwarte, głębokość do 20 metrów, minimum 6 godzin zajęć w ciągu 2 dni szkoleniowych,

Szkolenie teoretyczne:
minimum 6 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w suchym skafandrze

Kadrę kursu stanowi:
Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS z uprawnieniami SS2

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
wpis do Książki Płetwonurka, certyfikat KDP

do góryNURKOWANIA WRAKOWO-MORSKIE - WM1 WYMAGANIA
SZKOLENIE

Szkolenie praktyczne :
morze do głębokości 30 m, minimum 10 godzin zajęć - w tym 4 nurkowania o łącznym czasie minimum 2 godziny, w ciągu 3 dni szkoleniowych. Dla uczestników posiadających stopień P1 zajęcia praktyczne odbywają się w zakresie głębokości 5-20 m.

Szkolenie teoretyczne:
minimum 12 godzin zajęć.

W trakcie szkolenia płetwonurek powinien:
posiąść wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku)

Kadrę kursu stanowi:
Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS (M2) z uprawnieniami WM2

Uczestnik szkolenia otrzymuje:
wpis do Książki Płetwonurka, certyfikat KDP

do góry